Діти Сім'я

А ваша дитина готова до школи?

Коли краще віддавати дитину у школу: у 6 чи в 7 років? З якого віку починати готуватися? Як визначити, чи дитина готова до школи? Консультує експерт із дошкільного розвитку.

На актуальні запитання відповідає Вікторія ГОТЬ, керівник Центру дошкільного розвитку дитини.

– Коли починати готувати дитину до школи?

– Усіх батьків можна розділити на дві категорії: перша починає готувати своє чадо до школи фактично з пелюшок, а друга схиляється до того, що підготовка до школи у шість років – найбільш під­ходящий варіант. Однак парадокс у тому, що головне і не перестаратися, і не недо­працювати, тобто міра – дуже важлива.

Насправді займатися з малюками варто починати від народження. Тоді на підсвідомому рівні мама найкраще і найтонше розуміє, що потрібно її немовлят­ку: яку пісеньку заспівати, яку казочку чи віршик розказати. Заняття до трьох років – це ранній розвиток. Дитина піз­нає різноманіття предметів, форм, ко­льорів і звуків навколо, розділяючи враження з мамою.

97720_gang_of_3

У три рочки дитина прагне до ак­тивного пізнання, спілкування з одно­літками, гри. Саме у грі діти легко опа­новують букви, цифри, англійську мову. Правильно організовані у цьому віці за­няття дозволяють розвивати всі сфери особистості малюка. Адже дитина ще не оперує поняттями «букви – люблю, циф­ри – не люблю». Вона сприймає те, що цікаво, де захоплива гра, де весело. Та­ким чином три роки – це найкращий пе­ріод для початку розвивальних занять.

– Як правильно організувати підго­товку до школи?

– Діти із завзяттям беруться робити те, що їм цікаво і те, що у них виходить найкраще. Отже, у процесі підготовки до школи найважливіше, щоб для ди­тини він став захопливим і посильним, тоді успіх гарантовано! Як же зроби ти так, щоб школа, навчання, пізнання приносили радість? По-перше – добро­вільність, тобто будь-яку інформацію ми не нав’язуємо, а зацікавлюючи про­понуємо. Щоб такий демократичний підхід приніс плоди, треба любити, під­тримувати і вірити в дитину, а тоді на доброзичливій основі будувати ефективну співпрацю. По-друге, оптимальний для певного віку зміст розвивальних занять, правильна організація діяльності, тон­кий педагогічний підхід до дітей.

fotografia szkolna szkola fotograf warszawa piaseczno fotoemotion fotoemotion.pl *** Local Caption *** fotografia szkolna szkola fotograf warszawa piaseczno fotoemotion fotoemotion.pl

– У якому віці варто віддавати ма­люка в школу?

– Багато хто, захоплюючись сво­єю унікальною дитиною, намагається швидше віддати її в школу. Але чи го­това дитина до цього? До шести років багато дітей за своїм психічним розви­тком все ще залишаються дошкільня­тами. Діточкам цього віку часто влас­тива мимовільна увага, тобто дитина запам’ятовує тільки те, що їй цікаво. До того ж вона не здатна довго концентру­вати увагу на одній діяльності, напри­клад, слухати урок більше як 10-15 хви­лин. Поки що провідною діяльністю цього віку є гра, тому приходити в шко­лу дитина буде тільки для того, щоб гра­тися і розважатися. Крім того, у шести­річних дітей дуже завищена самооцінка, внаслідок цього будь-яке зауваження з боку учителя, наприклад, «ти зробив помилку», сприйматиметься як вислов­лювання «ти поганий», що може спри­
чинити конфлікт з дорослим, а згодом і з однолітками.

Шість-сім років – це період соціаль­ного народження «Я» дитини. В цей час зазвичай відбувається переоцінка цін­ностей. Дитина починає до всього ста­витися серйозніше: навчання перехо­дить на перший план, відсовуючи ігри на другий. Тепер малюк здатний спо­кійно сприймати зауваження дорос­лих і легко спілкуватися з однолітками, оскільки його самооцінка стає адекват- нішою.

– Що робити, якщо батьки відправи­ли у школу непідготовлену дитину?

– Не варто квапитися і забирати її додому, адже є ще певні медичні показ­ники, що визначають готовність дити­ни до навчання в школі. Якщо у дити­ни знижується вага, рівень гемоглобіну в крові чи гострота зору, з’являються головні болі, спостерігається невисо­ка працездатність і підвищена тривож­ність або неврози, то вона ще зовсім не готова до шкільного життя. Якщо та­ких ознак немає, отже, дитина змогла успішно адаптуватися в новому середовищі.

Загалом не варто квапитися перед­часно відводити дитину в школу. Кра­ще подумати і проконсультуватися сто разів. Адже замість повноцінних знань малюк може отримати серйозний удар по психіці і заробити справжнісінький комплекс неповноцінності.


А ваша дитина готова до школи?

Дитину можна і треба вести в школу у тому віці, коли у неї сформувалися усі (!) три сфери – інтелектуальна, мотиваційна і довільності.

Інтелектуальна сфера – показник, пов’язаний з розвитком уявних процесів – здатністю узагальнювати, порівнювати і класифікувати об’єкти, визначати причинно-наслідкові зв’язки і робити висновки.

Мотиваційна сфера – бажання дитини вчитися. Дитина молодшого шкільного віку має неймовірну пам’ять, а якщо у неї ще є бажання до навчання, малюк вбиратиме інформацію, як губка. Не можна плутати просте бажання дітей ходити з кольоровим рюкзаком, красивими ручками і пеналом з прагненням до «серйозних» занять і «відповідальних» рішень.

Сфера довільності – це коли дитина сприймає не лише те, що хочеться, але і те, що потрібно, а також уміє дотримуватися правил і вказівок дорослого.

Часто у дітей шестирічного віку не сформована одна або навіть усі ці сфери.

Дата публікації: 16.08.2019 img Поділитися